Studielån är nu pop

Sparbankens studielån hjälper många studerande att finansiera sina studier. För studielån behövs inga separata säkerheter eftersom det har statsborgen. Betalningen av räntor och amorteringar börjar först efter studierna.

När man ansöker om studielån kan det vara ett bra tillfälle att fundera på bankärenden överlag – och naturligtvis BSP-frågor och att börja spara. Det lönar sig att komma till Sparbanken och diskutera studielånsfrågor, också nya kunder är hjärtligt välkomna.

Vad kan man använda studielånet till?

Studielånet är avsett till att upprätthålla levnadsstandarden under studierna. Försäljningsförhandlare Tuija Kankkio på Eurajoen Säästöpankki berättar att studielån förutom till att leva ofta också används till att renovera bostaden.

Många studerande är prismedvetna och konkurrensutsätter sina studielån. Då och då frågar man också om att flytta sitt studielån till en annan bank. Det är förstås möjligt men går inte utan kostnader, och nödvändigtvis inte heller helt lätt.

- Det lönar sig att uppmärksamma att det också finns skillnader i studielånen mellan olika banker. Jag uppmanar också alla att kontrollera kostnader och räntor i banken innan man lämnar in sin studielånsansökan, tipsar hon.

Kundrådgivare Linda Maarvala-Maansalo från Huittisten Säästöpankki berättar att tidigare brukade man undvika studielån ända in i det sista. Många föredrog att jobba under studierna och det kunde göra att studierna drog ut på tiden eller till och med aldrig slutfördes.

- Tiderna har förändrats så att studielån inte längre ses som något konstigt.

Studielånen populärare än tidigare

Bland kunderna i Säästöpankki Optia som verkar i östra, mellersta och norra Finland har studielånets betydelse för att finansiera studierna blivit viktigare än tidigare, säger bankdirektör Juha-Antti Puurunen.

- Unga tittar in för att fråga om studielån mera än tidigare. Studielånen har också gått åt: hos oss har lånebeloppet i år redan ökat med 11,6 procent när de egentliga toppmånaderna (september-oktober) fortfarande ligger framför oss. Studielån ansöks alltid mest när studierna har börjat.

Också Susanna Puolakka från Nooa Sparbanks försäljningsstöd ser att det de senaste åren verkar ha blivit vanligare att ansöka om studielån i huvudstadsregionen och Nyland.

- Också den enklare ansökningsprocessen kan för sin del ha påverkat efterfrågan.

Mest kontaktar man Sparbankerna om studielån via de elektroniska kanalerna och särskilt nätbanken. Också på bankens kontor kan man göra en studielånsansökan. När det är fråga om nya kunder är låneansökan på webbplatsen bara det första steget, efter det kommer man överens om ett möte för att öppna ett kundförhållande, påminner Puolakka.

Hur ansöker man om studielån?

När en studerande vill ha studielån ska hen alltid först kontakta FPA. Där får hen besked om statsborgen för studielånet och det lånebelopp som beviljas. Först efter att ha fått FPA:s borgensbeslut gör den studerande sin studielånsansökan till banken.

Ofta känner man inte till att statens borgensbeslut ännu inte är någon låneansökan – automatiskt kommer alltså pengarna inte in på kontot.

- Många blir i det här skedet och väntar på sina pengar. Alla vet inte att låneansökan måste göras separat i banken, säger placeringsrådgivaren Satu Kumpula på Säästöpankki Optia.

De som en gång har ansökt om studielån kan också tro att en ansökan täcker också alla de kommande åren. Lånet måste ändå ansökas i banken för varje läsår med en ansökan om fortsatt lån i nätbanken.

Om en som inte fyllt 18 år behöver studielån ska tillstånd av vårdnadshavarna bifogas.

Ansökningsprocessen är som snabbast automatisk och smidig. När du har ett borgensbeslut och skickar låneansökan till banken får du pengarna på kontot på ett par dagar.

Studielånet kan lyftas på två olika sätt

1. I FPA:s borgensbeslut finns ett datum och belopp enligt vilka banken överför lånet automatiskt till kundens konto.

2. Kunden meddelar alltid separat banken med ett nätbanksmeddelande när och hur mycket hen vill lyfta lån till kontot.

Ytterligare information: FPA

...