Studielån

Studielån hjälper dig att fokusera helt på dina studier – och således att bli färdig snabbare och börja tjäna pengar! Begär först ett beslut om studielån av FPA och fyll sedan i ansökan om studielån direkt i din egen nätbank.

Säästöpankin brändikuva

Statsgarantin som beviljas av FPA fungerar som säkerhet för studielånet. Du behöver inte någon annan säkerhet. 

Återbetalningen av studielånet börjar först efter att du slutfört dina studier.

Du kan fylla i ansökan om studielån direkt i nätbanken när du har fått beslutet från FPA.

Hur mycket studielån kan man få?

FPA avgör hur stort studielån du kan få. Studielånets storlek beror på din ålder och på var du studerar.

Studielån per läsår kan fås enligt följande:

  • Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland): 650 euro/månad
  • Studerande utomlands: 800 euro/månad

I allmänhet kan du lyfta studielånet i två rater under ett läsår. Om du studerar utomlands, avlägger vetenskapliga påbyggnadsstudier, har vuxenutbildningsstöd eller om dina studier pågår högst 12 månader kan du lyfta lånet på en gång.

Hur ansöker jag om studielån?

Ansök först om statsgaranti från FPA för studielånNär du fått ett beviljande beslut, ansök om studielån direkt via nätbanken. Fyll i ansökan i nätbanken genom att välja Lån > Ansök om studielån. Din ansökan behandlas inom några bankdagar. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i Mina kontaktuppgifter att dina uppgifter är uppdaterade. Du kommer åt uppgifterna genom att klicka på ditt namn uppe i nätbanken.

Om du inte ännu är vår kund, lämna en kontaktbegäran så fortsätter vi diskussionen tillsammans så snart som möjligt!

Studielånets ränta

Under studietiden betalar du inte ränta på lånet, utan räntan tillförs lånekapitalet. Räntan på studielånet består av den avtalade referensräntan och bankens marginal. Räntan binds i allmänhet till euriborräntan eller bankens egen primeränta. Räntan förändras under lånetiden när euriborräntan eller bankens egen primeränta ändras.

Lånekostnader uppstår i allmänhet också av bankens expeditionsavgift och eventuella ändringar i amorteringsplanen. Om en individuell uttagsplan görs för dig kan det också uppstå separata kostnader för uttag och betalning av lånet.

Studielånets effektiva ränta består utöver av den egentliga räntan också av andra kostnader för lånet. Läs mer om räntor på FPA:s webbplats.

Statsgaranti på studielånet - du behöver inte någon annan säkerhet

Staten garanterar studielånet i sin helhet. Du kan ansöka om studielån från Sparbanken då du blivit beviljad statsgaranti för studielån från FPA. Med banken avtalar du om lånets villkor, t.ex. marginalräntan och återbetalningsplanen, samt undertecknande av låneavtalet.

Du kan få statsgaranti om du uppfyller något av dessa krav:

  • Du är högskolestuderande och får studiestöd. Då beviljas statsgaranti för studielån utan en separat ansökan.
  • Du får studiestöd eller vuxenutbildningsstöd.
  • Du är under 17-år, och du bor inte med dina föräldrar och kan inte få studiestöd, eftersom du är berättigad till barnbidrag. Dina föräldrars inkomster är under 64 400 euro per år.
  • Du är 18-19-år, studerar på andra stadiet och kan inte få studiestöd p.g.a. dina föräldrars inkomster.
  • Du studerar på Försvarshögskolan eller Gräns- och sjöbevakningsskolan, och kan inte få studiestöd p.g.a. dagpenningen.

Återbetalningen av studielånet börjar först efter examen 

Du behöver inte oroa dig för amorteringar under studietiden. Den första amorteringen sker ungefär 1,5 år efter att du tagit examen, eller avbrutit dina studier.

Du amorterar studielånet månatligen med jämna amorteringsrater. Amorteringen består både av räntan och av själva avbetalningen på lånet. Lånetiden och återbetalningsplanen görs tillsammans med banken, och vid behov kan man göra ändringar senare. Lånet kan också betalas tillbaka när som helst utan kostnader.

Visste du att som studerande kan du få ett kreditkort?

Sparbankens Visa Credit/Debit-kort balanserar ekonomin under studietiden. Du kan få ett kreditkort med en 2000€ kreditgräns, genast när du tagi emot en studieplats vid ett inhemskt universitet och inte har några betalningsanmärkningar. Läs mer om Visa Credit/Debit-kortet.

"Studielånet är förmånligt och betalningstiden är flexibel" berättar vår kund och tradenomstuderande Noora.