Studielån

Studielån hjälper dig att fokusera helt på dina studier – och således att bli färdig snabbare och börja tjäna pengar! Begär först ett beslut om studielån av FPA och fyll sedan i ansökan om studielån direkt i din egen nätbank.

check

Statsborgen som beviljas av FPA fungerar som  säkerhet förstudielån. Du behöver inte någon annan säkerhet. 

check

Återbetalningen av studielånet börjar först efter att du slutfört dina studier.

check

•<span style="white-space:pre"> </span>Du kan fylla i ansökan om studielån direkt i nätbanken när du har fått beslutet från FPA.

Staten garanterar studielånet – inga andra borgensmän eller säkerheter behövs

Staten garanterar studielånet hel så du behöver inga andra borgensmän eller säkerheter. Du kan söka studielån i Sparbanken efter det att FPA har beviljat lånet statsgaranti. I banken kommer man överens om lånets villkor, såsom ränta och återbetalningsplan och där undertecknas skuldebrevet för studielånet.

Hur mycket studielån kan du få?

FPA avgör hur stort studielån du kan få. Studielånets storlek beror på din ålder och på var du studerar.

Studielån kan fås per läsår enligt följande:

  • Under 18 år, annan än högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland): 650 euro/månad
  • Studerande utomlands: 800 euro/månad

I allmänhet kan du lyfta studielånet i två rater under ett läsår. Om du studerar utomlands, avlägger vetenskapliga påbyggnadsstudier, har vuxenutbildningsstöd eller om dina studier pågår högst 12 månader kan du lyfta lånet på en gång.

Återbetalningen av studielånet börjar när studierna är slutförda

Begär ett beslut om studielån rel="noopener noreferrer" av FPA.  När du har fått ett positivt beslut, kan du söka lånet direkt i din nätbank. 

Fyll i ansökan i nätbanken genom att välja Lån > Ansök om studielån. Din ansökan behandlas inom några bankdagar. Innan du fyller i ansökan, kontrollera i Mina kontaktuppgifter att dina uppgifter är uppdaterade. Du kommer åt uppgifterna genom att klicka på ditt namn uppe i nätbanken.

Om du ännu inte är vår kund, fyll i ansökan om studielån och lämna en kontaktbegäran så diskuterar vi vidare din situation

Studielånsavdrag och studielånskompensation

Efter din examen kan du på amorteringarna av studielånet få studielånsavdrag i beskattningen eller studielånskompensation. Studielånskompensation betyder i praktiken att FPA betalar en del av ditt lån. I studielånsavdraget minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget. Det beror på när du har inlett dina studier om du är berättigad till studielånsavdrag eller studielånskompensation.

Att bli färdig i tid kan löna sig också finansiellt

Staten sporrar studerande att bli färdiga i tid. Om du tar din examen inom den målsatta tiden kan du ha rätt till studielånskompensation som innebär att upp till 40 procent av ditt studielån som överskrider 2 500 euro efterskänks! Studielånskompensation: för högskolestuderande vars första högskolestudier har börjat 1.8.2014 eller senare. Studielånsavdrag: för högskolestuderande som påbörjat sina första högskolestudier före 1.8.2014.

 
Mera information om studiestödet, studielånsavdraget och studielånskompensationen får rel="noopener noreferrer" du på FPA:s webbplats.

Hur bildas lånets räntor och kostnader?

Under studietiden betalar du inte ränta på lånet, utan räntan tillförs lånekapitalet. Räntan på studielånet består av den avtalade referensräntan och bankens marginal. Räntan binds i allmänhet till euriborräntan eller bankens egen primeränta. Räntan förändras under lånetiden när euriborräntan eller bankens egen primeränta ändras.

Lånekostnader uppstår i allmänhet också av bankens expeditionsavgift och eventuella ändringar i amorteringsplanen. Om en individuell uttagsplan görs för dig kan det också uppstå separata kostnader för uttag och betalning av lånet.

Studielånets effektiva ränta består utöver av den egentliga räntan också av andra kostnader för rel="noopener noreferrer" lånet. Läs rel="noopener noreferrer" mera om betalningen av räntan rel="noopener noreferrer" på FPA:s webbplats.

Att studera lönar sig alltid! Studielånet hjälper dig finansiera studietiden

Du har din framtid i dina egna händer – viljan hjälper dig framåt i dina studier och senare under din karriär. Att studera och leva kostar pengar och det är inte sagt att studiepenningen och det eventuella bostadstillägget räcker till att täcka alla dina utgifter. Studielånet är en investering i din framtid. När du helt kan satsa på dina studier kan du ta din examen i tid och snabbare börja tjäna pengar i ett gott yrke. 

Är du intresserad av ett studielån? Kontakta oss för mer information eller ansök om lån direkt på vår webbplats. 

Finansiering för livet

Bostadslån

Drömmer du om ett eget hem? I Sparbanken kan du ansöka om ett lån som passar just dina behov och din livssituation. Testa också vår låneräknare för att närmare utreda ditt lånebehov.

Räntekorridor

Vill du stabilisera räntan på ditt lån? När du väljer en räntekorridor bestäms en högsta och lägsta räntesats för ditt lån.

Fast ränta

Räntorna är fortfarande låga, men hur länge? Du kan välja fast ränta på ditt lån och då hålls rän-tesatsen oförändrad under hela perioden.

Lån till placeringsbostad

Kan bostadsinvestering vara någonting för dig? En bostad är ett långvarigt investeringsobjekt som ger möjlighet till hyresinkomst, värdestegring och skatteplanering.

Byggnadslån

Är ditt mål att bygga ett eget hus? Börja resan till det egna hemmet med en kostnadskalkyl för bygget och med att skicka in en låneansökan

Renoveringslån

Är det dags att byta ut tapeterna eller behöver badrummet totalrenoveras? Du kan förverkliga både små och stora planer med ett renoveringslån.

Flexkredit

Renovering, en ny laptop eller en semesterresa – flexkredit är en kontinuerlig reservfond som fungerar som buffert vid plötsliga och större utgifter.

Konsumtionskredit

Köpa bil, renovera hemma, åka på semester … en konsumtionskredit hjälper dig med livets små och lite större anskaffningar.

Billån

Be om en lämplig finansieringslösning av oss när suget efter en ny bil slår till. Bekanta dig även med billåneräknaren.

BSP-lån

BSP-lånet erbjuder flera fördelar till personer som köper sin första bostad – till exempel en förmånlig ränta och statligt stöd ifall räntorna stiger.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...