Stipendiemottagare

Vi beviljar årligen stipendier till universitetens forskare och forskningsprojekt. När stipendier beviljas betonar vi sparande och placering samt forskning i anslutning till finansbranschen alltid när det är möjligt.

Över en längre tid har beloppet av de stipendier som vi beviljat legat på båda sidor om 100 000 euro beroende på hur placeringarna har avkastat. Administrationskostnaderna är små och stiftelsens syfte är inte att bara öka sin förmögenhet. Vi delar ut allt vi kan.

Ytterligare information lämnas av Sparbankernas Forskningsstiftelses ombud Eeva Karisto, tfn 050 464 8076, eeva.karisto@saastopankki.fi

 

Stipendiemottagare: 

2017

2016

2015