Stipendiemottagare

Vi beviljar årligen stipendier till universitetens forskare och forskningsprojekt. Under de senaste åren har särskild vikt lagts vid teman som anknyter till sparande, placering och ansvarsfullhet samt doktorsavhandlingar. Stipendiets genomsnittliga belopp har varit 5 000 euro.

Stipendiemottagare:

Sparbankerna har varit med och byggt upp finländska organisationers och individers välstånd alltsedan Sparbanken grundades år 1822. Läs mera om Sparbankens ansvarighet.