• Sparbankernas Forskningsstiftelse

    Sparbankernas Forskningsstiftelse stödjer vetenskap och forskning genom att årligen bevilja stipendier. Ansökningsperioden för stipendierna är i oktober.
Sparbankens varumärke bild.

Sparbankernas Forskningsstiftelse stöder ekonomisk, samhällelig och juridisk forskning och publikationsverksamhet kring penningmarknaden, efterfrågan på banktjänster, boende, sparande och placerande genom att årligen dela ut olika stipendier och forskningsanslag. Dessutom värnar Sparbankernas Forskningsstiftelse om sparbanksverksamhetens historia bland annat genom att driva Sparbanksmuseet som verkar i anslutning till stadsmuseet i Tavastehus.

Stiftelsens stipendier kommer från avkastningen på stiftelsens egendom. Över en längre tid har beloppet av de stipendier som vi beviljat legat på båda sidor om 100 000 euro beroende på hur placeringarna har avkastat.

Vilken typ av forskning har vi stött?

En lista över alla tidigare stipendiemottagare, stödd forskning och projekt finns här.