En ny fond till Sp-Fondbolagets fondurval: Sparbanken Miljö -specialplaceringsfonden inleder sin verksamhet 31.12.2018

Sparbanken Miljö är en fond som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Fonden kan i egenskap av en specialplaceringsfond avvika från de begränsningar som lagen om placeringsfonder allmänt ställer för placeringsfonder avseende placeringen av och diversifieringen av Fondens tillgångar, värderingstidpunkt, möjlighet att göra teckningar samt möjligheten att ta lån för placeringsverksamheten.

Fonden placerar sina tillgångar i bolag eller fonder som främjar en hållbar användning av miljön. Fondens placeringar genomförs så att tillgångarna i huvudsak placeras i fondandelar i alternativa investeringsfonder, fondandelar i placeringsfonder, bolagsandelar i kommanditbolag registrerade i Finland och värdepapper emitterade av kommanditbolag registrerade i Finland, noterade aktier, ränteinstrument och penningmarknadsinstrument.

Målen för placeringsverksamheten eftersträvas genom aktiv kapitalförvaltning. Fonden har inget jämförelseindex.

Teckning

Förhandsteckningstiden för Sparbanken Miljö -specialplaceringsfond är 19.11.2018 - 31.12.2018. Under den tiden tas ingen teckningsprovision ut. Fonden inleder sin verksamhet 31.12.2018

Tecknings- och inlösningsuppdrag kan lämnas under bankdagar i de finländska sparbankernas kontor under bankernas öppettider.

Sparbankernas kontor ger mera information om fonder och hur fonder tecknas.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu