EPSI Rating-resultaten har publicerats: Sparbankens kundnöjdhet fortfarande bland de bästa

Sparbanken klarade sig igen ypperligt i EPSI Ratings årliga kundundersökning gällande bank- och finansbranschen. I undersökningen mäts kundnöjdheten och kundlojaliteten samt de faktorer som ligger bakom dem. I år var Sparbanken med också i den undersökning som riktade sig till företagskunder och steg genast till silverplats. ”Vi har satsat kraftigt på företagare och företagskunder och det är fint att märka att det också syns i kundupplevelsen”, gläder sig Kari Suutari som är affärsverksamhetsdirektör med ansvar för företagskunder i Sparbankscentralen.

Sparbankens varumärkesbild.

Undersökningarna bevisar: Sparbanken har nöjda och lojala kunder

Sparbanken har varit bland topp tre i EPSI Ratings undersökning allt sedan år 2016. I den färska undersökningen ligger Sparbankens kundnöjdhet på andra plats bland såväl privat- som företagskunder. Även i kundlojalitet är Sparbanken tvåa i branschen. Beröm kom till exempel för att det är lätt att vara kund och att det går att lita på Sparbanken.

Att vara lokal och finnas nära har fortfarande en stor betydelse i bankbranschen

Av undersökningen framgår att det som mest påverkar kundnöjdheten i bankbranschen är god omsorg. För privatkunder är det också fortfarande viktigt att banken är lokal och finns nära. 

"Att vara personliga har varit vårt trumfkort och kommer att vara det också i framtiden. Vi utvecklar våra digitala lösningar så att vi ständigt beaktar närhet och personlighet – digitalisering behöver inte betyda distans och ansiktslöshet”, berättar Kai Koskela som är affärsverksamhetsdirektör med ansvar för privatkunder: Han fortsätter: ”Vi fortsätter framåt på den väg som den goda responsen visar”.

Vill du bli kund i banken med de nöjda kunderna? Att byta bank till Sparbanken är enkelt.

Sammandrag av undersökningen Bank och finans 2018 http://www.epsi-finland.org/report/pankki-ja-rahoitus-2018/

 
Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu