Avain Sparbanks personal

Avain Sparbanks personal

Samtalets pris är 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min (moms 24%) från anslutningar i det fasta inhemska nätet och mobiltelefoner.