Förvaltning

Styrelse: 

Storsjö Peter, ordförande 
Westerlund Kerstin, vice ordförande
Raunio Pentti 
Sjöblom Kurt  
Sjöblom Ulf