Förvaltning

Ekenäs Sparbank Ab ägs till 100% av Stiftelsen för Ekenäs Sparbank sr.

Styrelse: 

Storsjö Peter, ordförande
Westerlund Kerstin, vice ordförande
Ljung Linn
Sjöblom Kurt
Sjöblom Ulf