Fredrik Björk ny VD för Kvevlax Sparbank

På bilden från vänster styrelseordförande Björn West, nya VD Fredrik Björk och nuvarande VD Peter Finne.
På bilden från vänster styrelseordförande Björn West, nya VD Fredrik Björk och nuvarande VD Peter Finne.

Till ny VD för Kvevlax Sparbank har utsetts Fredrik Björk, 49. Björk kommer närmast från Vasa Andelsbank där han verkat som Företagsdirektör sedan 2018. Före det var han Regiondirektör vid Danske Bank 2002-2018.

Björk börjar i Kvevlax Sparbank 1.2.2021 och övertar ansvaret som VD 1.5.2021 när nuvarande VD Peter Finne går i pension efter över 40 år i bankens tjänst. Finne har varit VD sedan 2012.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu