Private Banking tjänster från Kvevlax Sparbank

Som kund hos Sparbankens Privatbank får du personlig Private Banking -kapitalförvaltning för att på bästa möjliga sätt ta hand om din förmögenhet. Du får en egen privatbankir som tar hand om din förmögenhet i enlighet med en individuell plan.
Emil Norrback - Sparbank Koivulahti.

Sparbanken Privatbank – Private Banking

Om du har placeringsförmögenhet över 200.000 euro kan du ingå ett Privatbanksavtal. Som kund hos Sparbanken Privatbank får du personlig private banking-kapitalförvaltning för att på bästa möjliga sätt ta hand om din förmögenhet. Du får en egen privatbankir som tar hand om din förmögenhet i enlighet med en individuell plan.

 • Förmånerna med ett privatbanksavtal:En förtroendefull relation mellan kunden och kontaktpersonen utgör en av hörnstenarna i vår placeringstjänst. Din kontaktperson är din rådgivare i alla placeringsfrågor.
 • Du känner alltid till det aktuella läget: du får personliga rapporter om och analyser av hur din portfölj utvecklas.
 • Din egen privatbankir säkerställer även att du smidigt får tillgång till alla andra banktjänster du behöver.
 • Du får skräddarsydda förmåner – och tillgång till placeringsobjekt som endast är avsedda för våra Privatbankskunder.
 • Tillgång till olika evenemang och utbildningar.
 • Samarbete med analysbolaget Inderes.

Åt vem passar ett Privatbanksavtal?

 • Privatbankstjänsten är avsedd för dig, som redan har placeringsförmögenhet och du vill fortsätta förkovran.
 • Privatbankstjänsten finns till då du vill ha personlig betjäning, konfidentiellt. Våra privatbankirer tillser din förmögenhet och håller dig kontinuerligt uppdaterad.

Så här tecknar du ett Privatbanksavtal

 • Fyll i blanketten för kontaktbegäran eller ta kontakt direkt med privatbankiren
 • Först ordnar vi ett möte med en privatbankir: tillsammans går ni detaljerat igenom dina mål för skötseln av din förmögenhet.
 • När avtalet har tecknats kan du koncentrera dig på andra viktiga saker i ditt liv: din egen privatbankir säkerställer att en professionell person, som har förbundit sig till och som är specialiserad på att sköta din förmögenhet, ansvarar för dina placeringar.