Infopunkten

Rådgivning utan tidsbokning.

Exempel på vilka bankärenden du kan sköta vid infopunkt:

  • öppning av låst nätbankskoder
  • hämtning av nytt nyckelkodskort
  • installation och ibruktagning av Sparbanken identifiering appen
  • hämta ut nytt betalkort
  • beställa nytt betalkort
  • betalning av faktura som girering
  • girering mellan egna konton i Sparbanken
  • hämtning av nya betalningstjänstkuvert
  • uppgörande av direktbetalningsfullmakt

Vid infopunkten får du även rådgivning gällande våra tjänster såsom nät- och mobil-banken, identifierings-appen och betalkortens användning. Inga kontanter hanteras vid infopunkten.

Vid infopunkten betjänar vi utan tidsbokning inom ramen för gällande öppethållningstider.