Mörskom Sparbank

Keskuskatu 2, 04600 MÄNTSÄLÄ

Kontoret i Mäntsälä är grundat år 1998. Vi har betjänat invånarna i Mäntsälä och kringliggande kommuner i nästan 20 års tid. Vi betjänar person-, företags- och lantbrukskunder på ett brett område allt från dagliga tjänster till finansiering, egendomsförvaltning och juridiska tjänster. Vårt kontor är utmärkt beläget mitt i expanderande Mäntsälä och vi deltar också aktivt i utvecklingen av Mäntsäläområdet. I vårt kontor arbetar i medeltal fem personer speciellt för dig.

Kassatjänster

ons 10–13

Rådgivningstjänster med tidsbokning

mån–tors 9–19, fre 10–16

Kundservice per telefon

mån–fre 8–20

Ring eller boka tid

010 441 7210 BOKA TID

...

Samtalets pris är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%) från anslutningar i det fasta inhemska nätet och  mobiltelefoner. 

För att garantera din säkerhet ber vi dig vid behov att identifiera dig med hjälp av dina nätbankskoder. Efter identifieringen kan du sköta en del av dina bankärenden per telefon utan att besöka ditt kontor.

Alla samtal till Mörskom Sparbanks kontor och telefonväxel bandas. De bandade samtalen behandlas endast av bemyndigade personer som har tystnadsplikt. Vid behov används de bandade samtalen till för att skola personer inom kundtjänst samt i behandling av kundrespon.