Sparbanksstiftelsen i Kristinestad beviljade understöd om 16 000 euro

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad bildades 2015 och äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Närpes och Sparbanksstiftelsen i Yttermark Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Kristinestad-Bötom-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Kristinestad-Bötom-området.

Stiftelsen genomför sitt ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelsen och tar vara på sparbankstraditionen inom sitt verksamhetsområde.

Till Sparbanksstiftelsen i Kristinestad inkom sammanlagt 66 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 16.3-7.4.2017. Av de sökande beviljades 20 st understöd till ett sammanlagt belopp om 16 000 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete m.m. Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Följande sökande beviljades understöd:

Kristinestads högstadieskola
Kristinestads Gymnasium
Kristinestads skola
Härkmeri Skola
Stiftelsen för Kilens Hembygdsgård
Krs Tv rf
Kristinestads Brandmannaklubb
Luckan i Syd-Österbotten
Skaftung bygrupp för kulturellt arbete
Tjöck Hobbygård rf
Sideby Byaförening rf
Stina Engvall/ Ö-spel
Skaftung Bönehusförening rf
Ömossa svenska Ungdomsförening rf
Föreningen Folkhälsan i Lappfjärd
Lappfjärds Ungdomsförening rf
Perus Byaförening rf
IF Länken friidrott rf
Kristiinan Urheilijat ry

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu