Sparbanksstiftelsen i Kristinestad beviljade understöd om 55 000 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Kristinestad inkom sammanlagt 88 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 22.3-8.4.2016. Av de sökande beviljades 61 st understöd till ett sammanlagt belopp om 55 000 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m. Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Den största enskilda understödsmottagaren är Lappfjärds Gymnastikförening som projektherre för byggandet av en läktare med tak till Kristinaplan i Kristinestad. Projektet beviljades ett understöd på 20 000 euro från stiftelsen.  

Följande beviljades understöd:

Kristiinanseudun koulu
Kristiinankaupungin lukio
Kantakaupungin koulu
Kristinestads skola
Kristinestads Gymnasium
Kristinestads högstadieskola
Härkmeri skola
Karijoen koulu
Lappfjärds skola
Kristinestads svenska cancerklubb
Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf
Sydösterbottens Hörselförening r.f.
Psykosociala föreningen Primula r.f.
Folkhälsan i Lappfjärd
Folkhälsan i Kristinestad
Föreningen Folkhälsan i Sideby r.f
Scoutkåren Kristinestads Nybyggare r.f.
Isojoen-Karijoen 4H yhdistys
Kristinestads 4H
Lappfjärds skola
Härkmeri skola
Föreningen Hem o Skola i Krs skola r.f.
Lappfjärds Folkhögskolas Kamratförbund rf
Kristinestads högstadieskola
Lappfjärds Pensionärsklubb rf
Pensionärsklubben Kristinestad-Tjöck PIKT
Boccia Team Krs
Lappfjärds Gymnastikförening rf
Tjöck IK rf
Kristiinan VESA/Pro volley
OK Kristina rf
IF Länken Friidrott rf
Sporting Kristina rf/B-juniorer
Kristiinan Urheilijat
Konstföreningen Spectra rf
Henriksdals Byförening r.f.
Uttermossa ungdomsförening r.f.
Skaftung Ungdomsförening

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu