Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 108 250 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Närpes inkom sammanlagt 115 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 3.11-24.11.2015. Av de sökande beviljades 71 st understöd till ett sammanlagt belopp om 108 250 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygsarbete m.m. Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden. 

Följande beviljades understöd:

Förebyggarna r.f.
Kaskisten Suomenkielinen ala-aste/5-6 luokka
Mosebacke Hem och Skola
Stenbackens Hem och Skola
Pjelax Hem och Skola
Föräldraföreningen vid Övermark skola
Hem och Skola-föreningen i Närpes
Kaskisten Koti ja Koulu
Närpes Högstadie
Närpes Gymnasium
Trolldalens föräldraförening
Näsby daghem
Töjby daghem
Föräldraföreningen vid Pjelax gruppfamiljedaghem
Föräldrakommittén vid Trollebo daghem
Övermark förskola
Närpes 4H
Övermark daghem och Solgärdet
Tuetun palveluasumisen yksikkö, Mariakoti
Efraim & Alina serviceboende
Närpes Pensionärsförening
Övermark Pensionärsförening
Närpesnejdens Pensionstagare
Psykosociala föreningen Svalan
Övermark Ungdomsförening
Norrnäs Ungdomsförening
Böle Ungdomsförening (två separata ändamål)
Svenska gården i Kaskö
Rangsby Ungdomsförening
Tjärlax byagårdsförening
Rangsby Byaråd
Närpes drillflickor
A-drillflickorna
Dansgruppen Flow
Närpes Gymnastikförening
Närpes Gymnastikförening/sektionen för redskapsgymnastik
Närpes Kraft friidrottsförening
Närpes Kraft fotbollsförening
Kaskö Idrottsklubb
Närpes Kraft skidförening
Närpes Kraft ishockeyförening (två separata ändamål)
Vargbergets fritidscentrum
Närpes Kraft FF, damlaget
Jonathan Ånäs
Linnéa Halonen
Kraft Supporterklubb
Öjskogsspåret
MyRun Närpes
Näsby Street Cup
Luu Dieu Thuy
Närpes Orienterarklubb
Närpes Scoutkår
Närpes skytteklubb
Närpes Idrottshall
Övermark lantmannagille
Närpes brandklubb
Övermark frivilliga brandklubb
FRK, Närpes avdelning
Närpes Sjukvårdsfond
Närpesnejdens fredsförening
Närpes Guideklubb
Kaskisten seurakunta
Närpes Skolmusikkår
Övermark-Yttermark Lions club
Bokarbetsgrupp Groop-Hartvik-Sidbäck
West Coast Cruisers
Övermark Byaråd
Övermark Hembygdsförening
Blahdska kapellet i Benvik

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...