Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 81 480 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Närpes inkom sammanlagt 90 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 16.3.2017-7.4.2017. Av de sökande beviljades 65 st understöd till ett sammanlagt belopp om 81 480 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m.

Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Följande beviljades understöd:

Kaskö Idrottsklubb r.f.
När-TV
Närpes Sparbanks personalklubb
Rangsby uf Fagerö
Norrnäs ungdomsförening r.f.
Böle Ungdomsförening r.f.
Närpes Kraft Friidrottsförening
KSK-TV rf
Närpes Idrottshall Ab
Svenska Gården i Kaskö r.f. 
Övermark Byaråd
Närpes Hembygdsförening 
Närpes Turism 
Kaskisten Matkailu ry -Kaskö Turism rf 
Närpes Gymnasium 
Närpes 4H 
Närpes Sportdykare, Scuba 77 r.f. 
Närpes Kraft Ishockeyförening r.f. 
Närpes Gymnastikförening r.f. 
Närpes Kraft Cykelförening r.f. 
Närpes Teater 
Föreningen Norden i Närpes 
Närpes Manskör 
Övermark Hembygdsförening r.f. 
Nämpnäs Byaråd 
Finby Byförening rf 
Övermark-Yttermark Lionsklubb rf 
Psykosociala föreningen Svalan r.f./Vänstugan Svalboet 
Svenska Klubben i Övermark, Frivillig stödgrupp 
Närpes Gymnasium
Folkhälsan Välfärd Ab/Daghemmet Päivis
Böle Ungdomsförening r.f.
Närpes Högstadieskola
Nygränd serviceenhet, Kårkulla Samkommun
Närpes pensionärsförening
Moseback skola
Stenbackens skola 
Frank Mangs Center r.f.
Närpesnejdens fredsförening r.f.
Fotoklubben Focus r.f. 
Närpes konstklubb 
Taideyhdistys Marina Konstförening ry rf 
Hellas Förlag
Närpes Guideklubb rf
Dubbelkvartetten Double Up rf
Demensföreningen Trivas 
Sydösterbottens hörselförening rf 
De Utvecklingsstördas Väl i Sydösterbotten 
Sydösterbottens MS-klubb 
Tyskagruppen, Närpes Gymnasium 
SÖFUK, Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes
Föräldraföreningen vid Västra Närpes Skola
Trolldalens Föräldraförening rf
Trollebo Daghem Föräldrakommitté
Föräldrakommittén vid Näsby Daghem 
Föräldraföreningen vid Pjelax gruppfamiljedaghem
Föreningen Hem & Skola i Närpes r.f.
Mosebacke Hem och Skola r.f. 
Pjelax Hem och Skola r.f. 
Kaskisten koti- ja koulu ry 
Invandrarlinjen på Närpes Vuxeninstitut/Söff
Övermark skola
Pjelax skola
Västra Närpes skola
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu