Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 83 100 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Närpes inkom sammanlagt 84 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 02.10.2017 - 20.10.2017. Av de sökande beviljades 60 st understöd till ett sammanlagt belopp om 83 100 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, psykosocialt och förebyggande arbete, kultur, hembygdsarbete m.m.

Denna gång gjordes en satsning på 14 500 euro till barn- och ungdomsverksamhet där de främsta bidragstagarna är daghem, föräldraföreningar, förskolor och skolor i olika stadier. Större enskilda bidrag gjordes till moderföreningar inom idrott (bland annat inom fotboll, bowling, skidning, gymnastik, friidrott). Denna summa uppgår till närmare 40 000 euro. Även dessa bidrag gynnar barn och ungdomar i bred omfattning. En annan grupp där enskilda mottagare fick större bidrag är ungdoms- och hembygdsföreningar där man förutom att stöda verksamheten, även stöder diverse renoveringar runtom i bygden.

Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden!

Följande beviljades understöd:

Finby Daghem
Föräldrakommittén vid Näsby daghem
Skogsdungens daghem
Töjby daghem
Föräldraföreningen vid gruppfamiljedaghemmet i Pjelax rf
Västra Närpes förskola
Förskolorna i Kaskö stad
Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola
Kaskisten Koti- ja koulu ry
Moseback Hem och skola rf
Västra Närpes skola
Övermark skola
Föreningen Pjelax Hem och Skola
Arbetsgrupp för Pjelax skolas lägerskola 2018
Stenbackens skola
Närpes högstadieskola
Studerande vid Närpes gymnasium som deltagit i utbyte med Bremen
Närpes Drillflickor
Förebyggarna rf
Övermark Pensionärsförening rf
Närpesnejdens Pensionstagare
Närpes Församling
Hemvården Närpes stad till förmån för klienter i Norrnäs, Rangsby, Töjby
IK Kamp rf
Pjelax Ungdomsförening rf
City Volley
Närpes Bowlingförbund rf
Närpes BC rf
City Boys rf
Närpes Gymnastikförening rf
Närpes Gymnastikklubb - Artistica rf
Flow Dance Company
Kaskö idrottsklubb rf damsektion
Kaskö idrottsklubb rf
Vikings Innebandy rf
Närpes Kraft Skidförening rf
Närpes Kraft Friidrottsförening
Närpes Kraft FF, B-flickor
Närpes Kraft Fotbollsförening rf
Vargbergets Fritidscentrum rf
Töjby FC rf
Halonen Linnea
Lassfolk Wilma
Sundqvist Wilma
Böle Ungdomsförening rf
Närpes Hembygdsförening rf
Övermark Byaråd
Övermark Ungdomsförening rf
Nämpnäs Ungdomsförening rf
Norrnäs Ungdomsförening rf
Rangsby uf Fagerö rf
Töjby UF rf
Kaskö Hembygds och museiförening
Föreningen Naturstation Gåshällan rf
Skepparklubben Närpes rf
Lions Club Närpes rf
Sydösterbottens hörselförening rf
Närpesnejdens Cancerklubb
Närboda serviceenhet Boendet på Boställvägen
Bäckvägens service-enhet/Närpes stad
Psykosociala föreningen Svalan rf/Vänstugan Svalboet

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu