Sparbanksstiftelsen i Kristinestad beviljade understöd om 30 500 euro

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad bildades 2015 och äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Närpes och Sparbanksstiftelsen i Yttermark Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Kristinestad-Bötom-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Kristinestad-Bötom-området. 

Stiftelsen genomför sitt ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelsen och tar vara på sparbankstraditionen inom sitt verksamhetsområde. 

Till Sparbanksstiftelsen i Kristinestad inkom sammanlagt 71 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 4.4-20.4.2018. Av de sökande beviljades 42 st understöd till ett sammanlagt belopp om 30 500 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom hälsa- och motion, barn- och ungdomsarbete, hembygdsarbete m.m. Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Den största enskilda stödmottagaren var Sporting Kristina som beviljades 10 000 € för anläggande av en konstgräsplan i Kristinestad.
Följande sökande beviljades understöd:

Härkmeri Skola
Karijoen koulu
Kantakaupungin koulu
Kristiinanseudun koulu
Kristiinankaupungin lukio
Kristinestads högstadieskola
Kristinestads Gymnasium
Kristinestads skola
Lappfjärds skola
Musikinstitutet Legato
Föreningen Folkhälsan i Kristinestad
OK Kristina rf
SC Saragoza rf
Sporting Kristina
Boccia Team
Kristinestads Brandmannaklubb
Lappfjärds Gymnastikförening rf
IF Länken friidrott rf
Länken Ski f
Lappfjärds pensionärsklubb
Tjöck IK
Kristiinan Urheilijat ry
Lappfjärds Marthaförening
Kristiinan Urheilijat ry
Voimistelu ja urheiluseura Kristiinan Vesa ry
Dagsmark Ungdomsförening rf
Kallträskin Nuorisoseura ry
Ömossa svenska Ungdomsförening rf
Hem och skola vid Kristinestads högstadieskola
Kristiinanseudun Ratsastajat ry
Psykosocialaföreningen Primula rf
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kristiinankaupungin yhdistys
Kristinestads 4 H
Syd-Österbottens hörselförening rf
Kristinestadsnejden Hjärtförening rf
De Gamlas Hem rf
Pensionärsklubben PIKT rf
Föreningen Folkhälsan i Lappfjärd rf
Kristinestads svenska Cancerklubb
Isojoen-Karijoen 4 H yhdistys

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu