Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 104 640 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Närpes inkom sammanlagt 91 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 4.4-20.4.2018. Av de sökande beviljades 82 st understöd till ett sammanlagt belopp om 104 640 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m.

Bland de större satsningarna finns denna gång projektet Makerspace YA! som beviljades ett understöd om 10 000 euro. 

Stiftelsen beviljade även elevstipendier till ett sammanlagt belopp om 4990 euro till de olika skolorna inom verksamhetsområdet. Stipendierna delas ut i samband med skolavslutningarna.

Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Följande beviljades understöd:

Töjby daghem
Föräldrakommittén vid Näsby daghem
Trolldalens föräldraförening rf
Trollebo daghem föräldrakommitté
Övermark skola
Kaskö svenska skola
Kaskisten koulu
Mosebacke skola
Pjelax skola
Stenbackens skola
Musikinstitutet Legato
Västra Närpes skola
Sv. Österbottens förbund för utb. o kultur, Ya i Österb, Närpes enhet
Närpes högstadieskola
Närpes gymnasium
Närpes vuxeninstitut/Söff
Teuvan lukio
Övermark skola
Klass 5 o 6 vid Västra Närpes skola
Kaskisten koulun 5. - 6. lk 
Närpes gymnasium
Musiklinjen åk 2 i Närpes gymnasium
Pjelax Hem & Skola
Stenbackens Hem & Skola rf
Föräldraföreningen vid Västra Närpes skola
Föreningen Hem och Skola i Närpes rf
Kaskisten koti ja koulu ry
Sv. Österbottens förbund för utb. o kultur, Ya i Österb, Närpes enhet
Närpes 4H
Anneli Leinonen
Förebyggarna, Café Albert
Närpes Kraft friidrottsförening
Kaskö Idrottsklubb rf
Urheiluseura Kaskisten Veto ry
IK Kamp r.f.
Närpes Kraft Cykelförening rf
Närpes gymnastikförening rf
Närpes gymnastikklubb - Artistica rf
Arbetsgruppen för World Gymnaestrada (NGK Artistica)
Tennisföreningen Träff
Närpes Orienterarklubb r.f.
Närpes Orienterarklubb r.f.
Närpes Kraft skidförening rf
Vargbergets Fritidscentrum rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf
Närpes Kraft Fotbollsförening rf
Närpes Kraft FF, damlaget
Töjby FC r.f.
Vikings innebandy rf
Närpes brandklubb
Caroline Sandelin
Heidi och Patrik Kuuttinen
Wilma Sundqvist
Närpes pensionärsförening rf
Demensföreningen Trivas
Norakören rf
Tobias Udd / Misto Vocals
Närpes Manskör rf
Närpes Spelmansgille rf
Tomatkarnevalskommittén
Närpes Hembygdsförening r.f.
Närpes Hembygdsförenings boksektion
Kaskö hembygds- och museiförening
Norrnäs Ungdomsförening rf
Rangsby uf Fagerö rf
Böle Ungdomsförening rf
Tjärlax bygårdsförening rf
Pjelax Ungdomsförening rf
Nämpnäs ungdomsförening rf
Övermark Byaråd
Helenelunds Byaförening rf
Familjestugan / Närpes familjecenter
Nygränd serviceenhet, Kårkulla samkommun
Närboda serviceenhet Boendet på Boställsvägen
Psykosociala föreningen Svalan r.f.
Sydösterbottens hörselförening rf
Syd-Österbottens MS-klubb
När-TV
Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
Närpes Turism
Närpesnejdens fredsförening rf

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu