Sparbanksstiftelsen i Yttermark beviljade understöd om 14 650 euro

Sparbanksstiftelsen i Yttermark beviljade följande bidrag under våren  2017.

Närpes gymnastikklubb-Artistica r.f.
Kamratförbundet Hemmet vid vägen
Sydösterbottens  MS-Klubb
Närpes Gymnsium
Yttermark Knattefotboll
Yttermark Skola
Yttermark Skola födda 2005 åk 5
Yttermark Rinkbandy
Yttermark Gruppfamiljedaghem
Yttermark Daghem
Yttermark Uf
Yttermark Eftis
Föräldraföreningen vid Yttermark Skola
Övermark-Yttermark Lions rf
Närpes 4 H
Närpesnejdens Cancerklubb
Närpes Manskör
Närpes Baptistförsamling
lnvandrarlinjen på Söff
Yttermark Optimister
Syd-Österbottens Hörselförening

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Närpes Sparbank

Intressant just nu