Stiftelserna

Närpes Sparbank Ab ägs av Sparbankstiftelsen i Närpes, Sparbanksstiftelsen i Kristinestad och Sparbanksstiftelsen i Yttermark. Stiftelsernas ändamål är att inom respektive verksamhetsområde befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom området. Ansökningsomgångar hålls under våren i april och en ytterligare omgång hålls under hösten i oktober för Närpes Sparbanksstiftelses del.

Vårens ansökningsomgång hålls 1.-21.4.2024. Nytt ansökningsförfarande för Sparbanksstiftelsen i Närpes tas i bruk, med enbart elektroniskt ansökningssystem.

Ansökningar för Sparbanksstiftelsen i Närpes görs via www.narpes.sparbanksstiftelserna.fi

Ansökningsblanketter och förfaringssätt till Sparbanksstiftelsen i Kristinestad hittas på www.kristinestad.sparbanksstiftelserna.fi och för Sparbanksstiftelsen i Yttermarks del på www.yttermark.sparbanksstiftelserna.fi

Sparbanksstiftelsen i Yttermark förfar enligt tidigare praxis.

Stiftelserna genomför sina ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för respektive områdes livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelserna och tar vara på sparbankstraditionen inom sina verksamhetsområden.

Bakgrund

Närpes Sparbank Ab bildades 2015 i och med sammanslagningen mellan Närpes Sparbank, Kristinestads Sparbank och Yttermark Sparbank. Den nya banken, Närpes Sparbank Ab, är en direkt fortsättning på de fusionerade bankerna.

Närpes Sparbank Ab ägs av Sparbanksstiftelsen i Närpes (73 %), Sparbanksstiftelsen i Kristinestad (18,8 %) och Sparbanksstiftelsen i Yttermark (8,2 %). Stiftelserna delar årligen ut en del av de dividender som erhålls av Närpes Sparbank Ab:s vinstmedel. Utdelningen sker i form av stipendier och understöd. Sparbanksideologin ligger alltjämt i bakgrunden till verksamheten - att främja individens och samhällets välfärd.

Mer information om stiftelserna och ansökningsförfarandena på respektive stiftelses sida

Sparbanksstiftelsen i Närpes

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad

Sparbanksstiftelsen i Yttermark