Betjäningstiderna för betalningar på Sparbanken

Vi förmedlar våra kunders betalningar vidare samma bankdag om vi får dem inom klockslagen nedan. Om betalningarna kommer till Sparbanken efter de klockslag som anges nedan förmedlar vi dem vidare följande bankdag.

Avbrottstider för de vanligaste tjänsterna:

 
Nätbanken
Girering i realtid mellan Sparbankernas kunder 24:00 
 SEPA-betalningar
 Under samma bankdag till andra penninginstitut  12:55
 Under följande bankdag till andra penninginstitut  19:15
 Utlandsbetalningar 18:00
 Kontoret
 Girering i realtid mellan Sparbankernas kunder enligt kontorets betjäningstider
 SEPA-betalningar enligt kontorets betjäningstider, dock senast
 Under samma bankdag till andra penninginstitut  12:55
 Under följande bankdag till andra penninginstitut  19:15
 Utlandsbetalningar enligt kontorets betjäningstider, dock senast 18:00
 Betalningar till ett motvärde i euro av över 30 000 euro och som kräver valutahandel  16:00 (13:00)
 Inhemska expressbetalningar  16:30 (13:30)
 Avbrottstider för materialöverföringar och Företagets bankförbindelse (Web Service)
 Girering mellan Sparbankernas kunder  17:30
 SEPA-betalningar  
 Under samma bankdag till andra penninginstitut  12:55
 Under följande bankdag till andra penninginstitut samt periodiska betalningar (SALA)  17:30
 Utlandsbetalningar (C2B)  14:55 (11:55)
 Inhemska expressbetalningar  14:55 (11:55)

Avsändaren av betalningsmaterialen får information om betalningarna har genomförts eller misslyckats med hjälp av returdata (camt). Returdata Betalda fakturor bildas kl. 12, 15, 18 och 21.30 på de lyckade betalningar som gjorts till dess.

Läss mer om returdata på betalningsmaterial.

Materialen förvaras i systemet för avhämtning enligt följande:
• Ankommande referensbetalningar, satsöverföringskontoutdrag, returdata i XML-form på förkastat betalningsmaterial 40 bankdagar
• Finvoice-material 65 bankdagar.
 
Avvikande avbrottstider

På skärtorsdagen, nyårsaftonen eller under andra separat meddelade avvikande öppettider följs de tider som i förteckningen ovan står inom parentes.
 
Nätfakturor/Finvoice-förmedlingstjänsten

Sparbankernas kunder kan hämta ankommande material från morgonen varje bankdag. Avsända nätfakturor förmedlas vidare dagen efter den dag de sändes. Material som inte hämtats förvaras i 65 bankdagar. Ett material som hämtats en gång kan hämtas på nytt ännu följande bankdag.
 
...