Intressebevakningsfullmakt

Intressebevakningsfullmakt – det är väl inget för mig, jag mår ju hur bra som helst! Eller borde jag ändå? Vem som helst kan förlora sin funktionsförmåga, till exempel på grund av en olycka eller allvarlig sjukdom. Då är en intressebevakningsfullmakt till hjälp för att sköta ärenden. En fullmakt kan enkelt upprättas tillsammans med bankens jurist.
check

Med en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma vem som vid behov sköter dina ärenden.

check

En intressebevakningsfullmakt gör att ärenden kan skötas både enklare och snabbare.

check

Fullmakten träder endast i kraft vid behov, du riskerar alltså inte dina rättigheter.

Vad är en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt är ett sätt att förbereda sig inför framtiden. Lagen om intressebevakningsfullmakt gör det möjligt att nu bestämma vem som i framtiden sköter dina ärenden om du till exempel råkar ut för en olycka eller insjuknar i en allvarlig sjukdom. Genom att upprätta en fullmakt säkerställer du att den person du befullmäktigar får sköta till exempel dina ekonomiska ärenden på det sätt du önskar.

Varför lönar det sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt?

  • Om det skulle hända dig något och du inte på förhand har upprättat en intressebevakningsfullmakt fattar myndigheten för din räkning ett beslut om vem som sköter dina ärenden. 
  • Myndighetsbeslutet om fastställande av intressebevakning drar ut på tiden och dessutom kommer den person som med myndighetsbeslut sköter dina ärenden att regelbundet övervakas (även make/maka eller barn). 
  • I vissa situationer är även den person som sköter dina ärenden förpliktigad till att ansöka om enskilt tillstånd av magistraten, till exempel vid försäljning av en fastighet. Att få ett enskilt tillstånd drar ut på tiden och är avgiftsbelagt.

Så här upprättar du en intressebevakningsfullmakt: 

  • Tänk över vem du vill att ska sköta dina ärenden om du inte själv kan göra det. Fråga den person du har avsett att befullmäktiga om han eller hon är beredd att vid behov sköta dina ärenden. Det räcker med ett muntligt samtycke av den befullmäktigade.
  • Kontakta din egen bank för att boka tid hos en jurist.
  • Vid mötet går ni tillsammans med bankens jurist i detalj igenom vilka ärenden fullmakten kommer att gälla för.

Intressebevakningsfullmakten träder endast i kraft vid behov

Det är viktigt att komma ihåg att intressebevakningsfullmakten träder i kraft endast vid behov. Fullmakten sätts i kraft av magistraten och verkställandet kräver ett läkarutlåtande om befullmäktigarens hälsotillstånd. Med fullmakten riskerar du alltså inte dina egna rättigheter.

Information om intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt är ett strukturerat dokument och vid upprättandet är det viktigt att ta hänsyn till olika slags livssituationer. Det lönar sig att upprätta fullmakten tillsammans med en yrkeskunnig person, till exempel bankens jurist, för att alla fakta i anslutning till upprättandet av fullmakten säkert ska beaktas. Vid upprättandet av fullmakten ska du vara vid dina sinnens fulla bruk. Ditt hälsotillstånd får alltså inte vara alltför försämrat till exempel på grund av en minnessjukdom. 

Vanligtvis utses en närstående till befullmäktigad, någon som känner dig och dina behov. Du kan till exempel befullmäktiga din make/maka, ditt myndiga barn eller din bästa vän. För att upprätta en intressebevakningsfullmakt måste du vara myndig. Du kan ge den befullmäktigade personen rätt att företräda dig i de ärenden du önskar, utöver ekonomiska ärenden även till exempel ärenden som gäller hälso- och sjukvård. 

Kom även ihåg vårdtestamente 

Samtidigt med intressebevakningsfullmakten lönar det sig att upprätta ett vårdtestamente på webbplatsen OmaKanta. I ett vårdtestamente kan du till exempel bestämma om din vård, till exempel när du inte längre kan uttrycka din egen vilja till följd av ålderdom eller allvarlig sjukdom.

Behöver du hjälp med att upprätta en intressebevakningsfullmakt? Lämna oss en kontaktbegäran.

Tillsammans med bankens jurist kan du utöver en intressebevakningsfullmakt även upprätta till exempel ett testamente eller ett äktenskapsförord. Läs mer om bankens juridiska tjänster.