Ett bildkort – bekanta dig med bildgalleriet

Sparbankens kort.

Sparbankens bildkort – välj och beställ en bild till ditt betalkort

I samband med en kortansökan i nätbanken kan du välja hur ditt kort ska se ut – välj en standardbild, en bild från galleriet eller en egen bild. En summa, i enlighet med serviceprislistan uppbärs för att koppla en galleribild eller en egen bild till Sparbankens kort

Du kan också byta ut bilden på ditt nuvarande kort. Logga in på nätbanken och välj Kort. I sidans högra kant hittar du länken ”Byt bild på kortet”. Du får din utvalda bild utan extra avgifter om bilden byts ut i samband med när ditt kort förnyas nästa gång. Om du genast vill välja en ny bild för ditt nuvarande kort kommer du att uppbäras en ersättning på 10 euro, i enlighet med serviceprislistan i din Sparbank. 

Instruktioner för användningen av egen bild i betalkortet

Du kan också använda ett eget foto i ditt betalkort om du vill. Vid val av bild ska du ändå beakta att bilden och eventuell text faller inom ramen för god smak. Alla pornografiska, våldsamma, rasistiska eller på något annat sätt diskriminerande eller kränkande bilder förkastas.

Bild och text får ej:
- strida mot upphovsrätten
- innehålla varumärken, logotyper eller reklam, telefonnummer, e-post- eller www-adresser
- föreställa allmänt kända personer, figurer eller händelser
- föreställa nakna personer

Vill du uppdatera bilden på ditt kort? Gå till nätbanken