Peter Asén

Peter Asén

Finansierings- och placeringsrådgivare

Vardagsekonomi

Jag har lång erfarenhet av bankbranschen. Jag tycker att det är bra och viktigt för oss alla att gå igenom sin ekonomiska situation, både personkunder och småföretag. Vi är alla olika. 
Ta kontakt så kan vi tillsammans fundera på vilka lösningar som passar just dig.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Lån

Spara