kent-johan_lindsén

Kent-Johan Lindsén

Vice verkställande direktör

Är ansvarig för bankens kreditgivning. Har 34 års erfarenhet från bankbranschen. Har varit anställd i Sparbanken sedan 2008
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering

Ledning och förvaltning