Emmi Jauhiainen

Emmi Jauhiainen

Sparbankir

Jag har flera års erfarenhet av kundtjänst. Jag hjälper dig gärna med frågor som uppstår inom dagliga tjänster. Med en glad attityd ger jag service och jag vill hitta lösningen för kundens bästa.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster