Kommunikationsenhetens kontaktinformation

Frågor om marknadsföring och sponsorer: viestinta@saastopankki.fi

Andra kontaktpersoner från Sparbanksgruppen till medier