Karri Alameri

Affärsverksamhetsdirektör, Sparbankscentralen - Sb-Livförsäkring Ab, verkställande direktör