Administration – bekanta dig med Sparbanksgruppens administrativa principer

I Finlands äldsta bankgrupp ingår 23 självständiga Sparbanker, Sparbanksförbundet som fungerar som centralinstitut, Sparbankernas Centralbank, Sp-Hypoteksbank, Sp-Fondbolag, Sb-Livförsäkring, Sparbankstjänster och Sb-Hem. Kunderna har en betydande roll i Sparbankernas förvaltning och i beslutsfattandet i och med att Sparbankernas förvaltning består av kundernas representanter.
...