Verkställande direktör och ledningsgrupp

Sparbanksförbundet anl:s VD:s uppgift är att i enlighet med lagen om andelslag sköta centralinstitutets löpande förvaltning, genomföra Sparbanksgruppens strategi i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter, bereda de ärenden som ska föredras för styrelsen och bistå styrelsen med beredningen av ärenden som ska föredras för förvaltningsrådet och andelsstämman.

Sparbanksförbundet anl:s officiella organisation bygger på ansvarsområden som lyder under VD.

Läs mer om Sparbankscentralen

Verkställande direktör Tomi Närhinen. 

Sparbanksgruppens ledningsgrupp samt medlemmarnas ansvarsområden:

Verkställande direktör, Sparbankscentralens direktör Tomi Närhinen
Vice verkställande direktör, affärsverksamhetsdirektör Karri Alameri
Affärsverksamhetsdirektör, privatkunder, Markus Lauri
Affärsverksamhetsdirektör, företagskunder, Kari Suutari
Marknads- och kommunikationsdirektör Laine Spellman
Servicedirektör Kaisa Tähtinen
Strategi och utvecklingsdirektör Kai Koskela
Informationsdirektör Pekka Suomalainen
Finansdirektör Ville Mikkola
CRO, Riskhanteringsdirektör Tiia Niemi
PersonaldirektörErkki Tommila

 
En intern kontrollfunktion, som lyder under centralinstitutets styrelse, svarar för sammanslutningens interna kontroll. Det är Tuomas Angervo som svarar för kontrollfunktionen.