Verkställande direktör och ledningsgrupp

Sparbanksförbundet anl:s VD:s uppgift är att i enlighet med lagen om andelslag sköta centralinstitutets löpande förvaltning, genomföra Sparbanksgruppens strategi i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter, bereda de ärenden som ska föredras för styrelsen och bistå styrelsen med beredningen av ärenden som ska föredras för förvaltningsrådet och andelsstämman.

Sparbanksförbundet anl:s officiella organisation bygger på ansvarsområden som lyder under VD.

Läs mer om Sparbankscentralen

Verkställande direktör Tomi Närhinen. 

Sparbanksgruppens ledningsgrupp samt medlemmarnas ansvarsområden:

Verkställande direktör, sparbankscentralens direktör Tomi Närhinen
Affärsverksamhetsdirektör, privatkunder                                        Kai Koskela
Affärsverksamhetsdirektör, kapitalförvaltningstjänster                  Ville Raunio
Affärsverksamhetsdirektör, företagskunder                                            Kari Suutari
Operativ direktör, tjänsteproduktion                                       Tero Niemi
Ekonomidirektör, ekonomi, treasury och balanshantering tf ekonomidirektör Ville Mikkola
Personaldirektör, personal, juridiska ärenden och administration     Anita Aalto

 

En intern kontrollfunktion, som lyder under centralinstitutets styrelse, svarar för sammanslutningens interna kontroll. Det är Tuomas Angervo som svarar för kontrollfunktionen.