Sparbanksgruppens strategi

Ekonomisk välfärd har varit en del av Sparbankens verksamhet ända sedan den första finländska Sparbanken grundades år 1822. I enlighet med sparbanksideologin var Sparbankernas grundläggande uppgift att hjälpa Finlands flitiga folk att bli förmögna och sköta sin ekonomi bättre – och Sparbanken fortsätter med detta arbete än i dag.

Numera har Sparbanksgruppen till uppgift att främja kundernas ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt. Med vår kompetens gör vi det möjligt för våra kunder att leva ett bättre liv. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa helheten av personliga och digitala tjänster, med fokus på kundnytta, expertis, smidiga kontakter och ett mänskligt sätt att bemöta och betjäna alla kunder. Resultatet blir Sparbanksupplevelsen, som vi är kända för.

Vår affärsverksamhet baserar sig på privata banktjänster med låg risk. Vårt strategiska mål är en lönsam och hållbar tillväxt genom att öka antalet långvariga kunder. En stark kundnärhet och det lokala förenas i vår verksamhet med effektivitet och ett nära samarbete inom gruppen.

Sparbanksupplevelsen

Vår konkurrensfördel är Sparbanksupplevelsen, vars hörnstenar är

  • unik kundnytta genom sakkunniga ekonomiförvaltningstjänster och konkurrenskraftiga lösningar för ekonomisk välfärd
  • smidiga tjänster och utmärkt tillgänglighet genom att erbjuda våra kunder den bästa helheten av personliga och digitala tjänster
  • aktiv kontakt med kunderna
  • kunskap om kunderna och erbjudande av individuell betjäning utifrån detta.

 

Vi skiljer oss ur mängden genom kundupplevelsen i alla möten och vi är personliga i alla kanaler. Våra kunder kan kontakta oss på det sätt de önskar och när det passar dem bäst. Våra digitala tjänster är konkurrenskraftiga och baserar sig på kundernas behov.

Sparbanksgruppens värderingar

Kundnärhet
Vi är lyhörda för kunderna och bemöter dem på ett unikt sätt utgående från kundens individuella behov.

Samarbete
Vårt samarbete med kunderna, personalen, Sparbankerna och samarbetspartner är öppet, uppriktigt och inspirerar till tillväxt. Vi förnyas och förnyar vår verksamhet.

Ansvar
Vi tar hand om ärenden på ett sakkunnigt och tillförlitligt sätt. Vi finns till för kunden och det lokala samhället.

Resultatinriktning
Vårt resultat och vår tillväxt säkerställer utvecklingen av kundservicen och livskraften i vår omgivning.