Struktur

Sparbanksgruppen består av Sparbankernas sammanslutning och av de övriga av Sparbanken ägda bolagen och företagen som hör till sammanslutningen.

Sammanslutningen består av centralinstitutet, de företag som hör till centralinstitutets konsolideringsgrupp, centralinstitutets medlemskreditinstitut, de företag som hör till medlemskreditinstitutetens konsolideringsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansinstitut och tjänsteföretag där ovannämnda företag tillsammans innehar mer än hälften av rösträtten. Sparbanksförbundet anl är sammanslutningens centralinstitut.