Sp-Fondbolag följer de internationella GIPS-kvalitetsstandarderna

Sp-Fondbolag Ab följer de internationella GIPS-kvalitetsstandarderna (Global Investment Performance Standards GIPS®) i sin verksamhet.

Målstättningen med GIPS-kvalitetsstandarderna är att förbättra transparensen för placerare samt förbättra utvärderingen av aktörer inom placeringsbranschen och jämförbarheten dem emellan. Standardernas syfte är att skapa enhetliga principer för beräkningen av avkastningar presentation och publicering av resultaten av avkastningsberäkningarna, samt att säkerställa en enhetlig tillämpning av dessa principer inom placeringssektorn.  Till målsättningarna hör också att framhäva etiska perspektiv i placeringsverksamhet och förbättra kapitalförvaltningens kvalitet.

GIPS-rapporten publiceras en gång per år. Sp-Fondbolags GIPS-rapport för tiden 1.1.2009–31.12.2018 har verifierats av KPMG Oy. Rapporten är tillgänglig hos Sp-Fondbolag.

GIPS® är ett registrerat varumärke som tillhör CFA Institute. Mer information om GIPS-standarderna finns på CFA Institutes webbplats: https://www.gipsstandards.org

Sp-Fondbolag är ett inhemskt placeringsfond- och kapitalförvaltningsbolag som ägs av Sparbankerna och vars mål är att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga fonder och kapitalförvaltningstjänster med hänsyn till kundernas behov.


Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sp-Fondbolag

Intressant just nu