Someron Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2017

Tulos vahvistaa edelleen pankin korkeata vakavaraisuutta

Jokaisessa vuodessa on jotakin yhteistä, kuitenkin pienillä erilaisuuksilla höystettynä. Ennätysalhainen korkotaso, sääntelyn lisääntyminen ja kilpailun kiristyminen jollakin osa-alueella toistuvat puheissa vuodesta toiseen. Someron Säästöpankin perinteinen tapa hoitaa omaa talouttaan on kestänyt vuodesta 1880 alkaen. Pankin likviditeetti ja edelleen vahvistuva vakavaraisuus ovat toiminnan kulmakiviä niin myötä kuin vastamäessä. Suomessa alkanut talouden nousukausi näyttää vasta orastavia merkkejä pankkimme toimialueella, kertoo toimitusjohtaja Juhani Huupponen.

Vuonna 2017 Someron Säästöpankin liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyivät kiitettävästi. Perinteisten pankkitalletusten kehitys oli ilahduttavasti positiivinen, talletusten määrä vuoden lopussa oli 320 miljoonaa euroa. Talletukset kasvoivat vuoden aikana 2,6 miljoonaa euroa. Merkittävin kehitys tapahtui edelleen rahastosijoituksissa, kasvua reilu 20 miljoonaa euroa. Säännöllinen kuukausisäästäminen on edelleen muotia. Säästöpankin asiakasvarojen määrä on reilusti yli puoli miljardia euroa.

Positiivinen kasvu jatkui pankin jokaisella alueella. Pankin liiketoiminnan volyymit jakaantuvat neljään melko saman suuruiseen osaan, yksi Salossa, toinen Somerolla, kolmas Forssa-Urjala alueella sekä neljäs eri puolilla Suomea, pääosin kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Pankin konttoripaikkakuntien ulkopuolella olevat tuhannet pitkäaikaiset asiakkaat, noin neljäsosa asiakaskunnasta, ovat tällä hetkellä yksi merkittävä osa pankin kasvun vetureista.

Asuntolainoitus ja asuntorakentamisen lainoitus kohdistuvat tällä hetkellä vahvasti kasvukeskuksiin. Someron Säästöpankki on mukana asiakkaidensa elämässä ympäri Suomen. Pankki rahoittaa useassa kaupungissa asuntorakentamista yksin tai yhteistyössä muiden säästöpankkien kanssa.

Luotonannon kokonaismäärä on yli 400 miljoonaa euroa, josta neljäsosa on myönnetty kiinnitysluottopankin varoista. Pankki on tuonut asiakkaidensa käyttöön toimialueen ulkopuolista rahaa yli 100 miljoonaa euroa. Uutta luottoa myönnettiin vuoden aikana 140 miljoonaa euroa. Luotonannon nettolisäys oli 17,3 miljoonaa euroa.

Asuntolainojen osuus myönnetyistä luotoista oli 54 miljoonaa, mutta kasvua kertyi vain kaksi miljoonaa euroa. Pieni kasvu isosta myöntämismäärästä johtuu matalasta korkotasosta, jolloin vanhat lainat palautuvat nopeasti takaisin pankkiin. Asiakas hyötyy, kun kuukausierä kohdistuu pääosin lyhennyksiin, selventää Huupponen.

Tulos 2017 

Pankin tulos jatkaa vakiintuneella tasolla, riittävänä paikallispankille, jolla ei ole tarvetta kerätä voittoa jakaakseen sitä omistajille. Viiden miljoonan euron tulos vahvistaa edelleen pankin korkeata vakavaraisuutta. Ilahduttavaa on, että tuloksen muodostuksen painopiste siirtyy vuosi vuodelta enemmän asiakasliiketoiminnan tuloksen suuntaan. Pankin toimintaa on vuosien ajan määrätietoisesti kehitetty sopeutumaan taloudellisen ympäristön muutoksiin, kuitenkin supistamatta konttoreiden määrää tai palveluja.

Pankin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 58,6 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen tilikauteen verrattuna oli 4,7 miljoonaa euroa. Someron Säästöpankin vakavaraisuussuhde nousi 1,22 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 24,24 prosenttia

Verojalanjälki ja yhteiskuntavastuu 

Verojalanjälki on yksi raportointimenetelmä, jonka avulla jokainen voi tarkastella Someron Säästöpankin toimintaa osana suomalaista yhteiskuntaa. Suomessa verojalanjäljen vapaaehtoinen raportointi on vielä vähäistä, eikä raportoinnille ole sitovia suosituksia tai säännöksiä, kertoo Huupponen.

Pankin koko verokertymästä suuri osa koostuu maksettavista työnantajamaksuista ja tilitettävistä työnantajamaksuista, joita oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa pankki maksoi samoin noin 1,3 miljoonaa euroa. Someron Säästöpankki maksoi veroja ja veronluonteisia maksuja vuoteen 2017 kohdistuen yhteensä lähes 3 miljoonaa euroa.

Omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä 133 tuhannella eurolla vuoden 2017 aikana.

Säästöpankin paikallisyhteisöille järjestetyn vastuullisuuskampanjan mukaisesti jaettiin va-roja 30.000 eurolla seuraaville yhteisöille:  Feeniks Basket ry, Forssan Vapaaehtoinen Pa-lokunta ry, Jokioisten Koetus ry, Kiskon Vapaaehtoinen Palokunta ry, Mammat ja Papat Salo, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Urjalan yhdistys ry, Perniön Vapaaehtoinen Palo-kunta ry, Salon Pelastakaa Lapset ry, Salon Vapaaehtoinen Palokunta ry, Somerniemen vapaaehtoinen palokunta ry, Someron Karjalaseura ry, Someron Pallo Lentopallo ry, So-meron Voima ry. Tuen avulla yhdistykset pystyivät järjestämään muun muassa leiri- ja kerhotoimintaa sekä hankkimaan toiminnassa tarvittavia välineitä.

Säästöpankki toimii neljän kunnan alueella, jolloin maksetut verot jakautuvat näiden kuntien ja valtion kesken.

Someron Säästöpankki ja Säästöpankkipalvelut, isoja työllistäjiä 

Someron Säästöpankki työllistää viidessä konttorissa 47 henkilöä. Lisäksi koko Säästöpankkiryhmälle palveluja tuottava, Säästöpankkipalvelut Oy, työllistää Somerolla lisäksi 30 henkilöä. Säästöpankkipalveluiden henkilöiden palkoista maksettuja veroja ja veronluonteisia maksuja ei ole laskettu mukaan yllä olevaan pankin verojalanjälkeen.

Säästöpankki on alueella merkittävä työllistäjä, Someron liiketalossa pankkilaisia työskentelee yli 50 henkilöä. Jos Someron liiketalo olisi vain isomman pankin sivukonttori, työllistäisimme kunnassa alle 10 henkilöä, arvioi Huupponen. Säästöpankkipalvelut lienee yksi viime vuosien nopeimmin kasvaneista yrityksistä Somerolla.

Luottamushenkilöt  

Someron Säästöpankin isäntiin kuuluu 57 isäntää. Isäntien puheenjohtajana toimii Kari Knuutila ja varapuheenjohtajana Päivi Vanhatalo Salosta. Vuoden 2018 alussa pankin uusina isäntinä aloittivat somerolaiset Sarita Kankare, Jaana Kyyrä ja Lauri Nivalinna.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juhani Huupponen, 050-5118551 juhani.huupponen@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...