Kontaktinformation

Närpes Sparbank betjänar dig i Närpes, Kaskö, Kristinestad och Bötom regionerna. På den här sidan hittar du våra viktigaste kontaktuppgifter.

Huvudkontor, Närpesvägen 13; Närpiöntie 13
Bötom kontor, Kristiinantie 1
Kaskö kontor, Rådhusgatan 36; Raatihuoneenkatu 36
Kristinestads kontor, Salutorget 5; Kauppatori 5
Lappfjärd kontor, Lappfjärdsvägen 729; Lapväärtintie 729
Pjelax kontor, Skrattnäsvägen 1287
Töjby kontor, Blaxnäsvägen 5
Yttermark kontor, Vasavägen 742
Övermark kontor, Vasavägen 1602

Vår växel har telefon 010 423 9000. Vi betjänar under kontorens öppethållningstider.

Samtalets pris är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%) från anslutningar i det fasta inhemska nätet och  mobiltelefoner. 

Fo-nummer

2650799-3

Närpes Sparbanks faktureringsadresser

Nätfakturor:
Nätfakturaadress: EDI-kod: 003726507993
Operatör: OpusCapita Group Oy
Materialformat: Finvoice

E-postfakturor:
Emailadress: Sp4963.FI.P.100662-6@docinbound.com
Obligatoriska nyckelord som rubrik: Ostolaskunne Varmenne01
(utan dessa nyckelord förmedlas inte räkningen till tjänsten)


Pappersräkningar:

Närpes Sparbank Ab
PB 12682
00021 FAKTURERING
Enbart fakturor och till dem hörande bilagor

Vi tar inte emot fakturor på våra besöksadresser. Vi önskar att i första hand få våra fakturor som nätfaktura. Ifall ni inte kan skicka nätfakturor, sträva då till att använda E-postfaktura.
Om ni ändå väljer att skicka pappersfaktura; märk att till skanningen får man INTE sända annat material än fakturor och till dem hörande bilagor. Inget annat material (t.ex. kvitton, kort) förmedlas vidare till oss genom skanningen.

Övrig post 
Övrig post skickas till oss på vår postboxadress (PB 42, 64201 NÄRPES).

Behandling av personuppgifter och dataskydd