Kontaktinformation

Närpes Sparbank betjänar dig i Närpes och Kristinestad regionerna. På den här sidan hittar du våra våra viktigaste kontaktuppgifter.

Närpes Sparbanks kontor

Vår växel har telefon 010 423 9000*. Vi betjänar under kontorens öppethållningstider.

*Samtalets pris är 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min (moms 24%) från anslutningar i det fasta inhemska nätet och mobiltelefoner. 

Fo-nummer

2650799-3

Närpes Sparbanks faktureringsadresser

Närpes Sparbank Ab:s faktureringsuppgifter:

FO-nummer 2650799-3

Nätfakturaadress:
EDI-kod: 003726507993
Operatör: Basware Oyj (BAWCFI22)

Alternativt epostfaktura till narpes.sparbank@pdf.basware.com.

Förvaltning i Sparbanksgruppen

Närpes Sparbank är en självständig finländsk bank och en del av Sparbanksgruppen. Läs mer om Sparbanksgruppens administration.

Styrelseledamöterna i de Sparbanker som ingår i Sparbanksgruppen

Behandling av personuppgifter och dataskydd