Behandling av personuppgifter och dataskydd

Behandling av personuppgifter i Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker följer Sparbanksgruppens allmänna principer för användningen av personuppgifter och dataskydd.

Mer information om bankens principer för användningen av personuppgifter och dataskydd.

Identifieringsprinciper

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker följer Sparbanksgruppens allmänna identifieringsprinciper.  

Tjänsteleverantör:
Närpes Sparbank, 2650799-3
Närpesvägen 13, 64200 Närpes
tel. 010 423 9000 

Mer information om bankens identifieringsprinciper.