Gör inköpen i K-butiken – och ta samtidigt ut pengar

Varför gå över butiken till bankautomaten? Med Sparbankens bankkort kan du ta ut pengar i K-butikens och Neste K-trafikstationens kassa.

Ta ut pengar direkt från ditt bankkonto 

Du kan ta ut pengar med Sparbankens alla kort som är kopplade till ditt bankkonto. Om du har ett kombinationskort Credit/Debit, görs uttaget alltid med kortets Debit-sida.  

Så här tar du ut pengar i kassan

  • Innan du betalar dina inköp ska du berätta för kassan den summa du vill ta ut.
  • Godkänn uttaget med PIN-koden också när slutsumman är under 25 euro.
  • Kontantuttagen och dina inköp visas specificerade på kvittot. Några andra kort- och kontouppgifter kan du inte se i kassan. 

Uttag i K-matbutiker och Neste K-trafikstationer utan tilläggsavgift 

Du kan göra kontantuttag i K-mataffärer och Neste K-trafikstationer. Butiken tar inte ut någon avgift för uttaget. Ett engångsuttag kan vara högst 200 euro, någon undre gräns finns inte. 

Köpmannen har vid behov rätt att tillfälligt begränsa storleken på kontantuttag. Också Sparbanken som utgivare av kortet kan sätta en övre gräns för uttaget och den kan vid behov ändras av säkerhetsskäl.

Uttag i andra butiker 

Du kan ta ut kontanter också i andra butiker och kiosker om köpmannen tillhandahåller tjänsten. Kontantuttag är en tjänst som köpmannen erbjuder och köpmannen ansvarar också för att tjänsten fungerar. En enskild köpman har rätt att prissätta tjänsten och bestämma villkoren för den. 

Prissättningen av uttag i anslutning till köp i butiken varierar från bank till bank. Eventuella avgifter för kontantuttag finns i din egen banks prislista

Du har väl korten klara för semestern? Ta kontakt så ordnar vi saken. Om du redan är vår kund kan du göra en kortansökan också direkt i din nätbank.  
 
...