Gör inköpen i K-butiken eller R-kiosken – och ta samtidigt ut pengar

Varför gå över butiken eller kiosken till bankautomaten? Med Sparbankens bankkort kan du ta ut pengar i R-kioskens, K-butikens och Neste K-trafikstationens kassa på samma gång som du gör inköp.

Säästöpankin brändikuva

Ta ut pengar direkt från ditt bankkonto 

Du kan ta ut pengar med Sparbankens alla kort som har kopplats till ditt bankkonto. Om du har ett kombinationskort Credit/Debit, ska uttag i samband med inköp göras på kortets Debit-sida.   

Så här tar du ut pengar i kassan

  • Innan du betalar dina inköp ska du berätta för kassan den summa du vill ta ut.
  • Godkänn uttaget med PIN-koden också när slutsumman är under 25 euro.
  • Kontantuttagen och dina inköp visas specificerade på kvittot. Några andra kort- och kontouppgifter kan du inte se i kassan. 

Uttag i R-kiosker, K-matbutiker och Neste K-trafikstationer utan tilläggsavgift

Du kan göra kontantuttag i R-kiosker, K-mataffärer och Neste K-trafikstationer. Butiken tar inte ut någon avgift för uttaget. Ett engångsuttag kan vara högst 200 euro i K-matbutiker och Neste K-trafikstationer, och högst 50 euro i R-kiosker.

Köpmannen har vid behov rätt att tillfälligt begränsa storleken på kontantuttag.

Uttag i andra butiker

Du kan ta ut kontanter också i andra butiker och kiosker om köpmannen tillhandahåller tjänsten. Kontantuttag är en tjänst som köpmannen erbjuder och köpmannen ansvarar också för att tjänsten fungerar. En enskild köpman har rätt att prissätta tjänsten och bestämma villkoren för den. 

Kategorier
Hem bostad och vardag

Intressant just nu