Serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten sönd 7.6.2020 kl. 5.00-11.00

Påminnelse till alla som använder nyckeltalskortet! Från och med 7.6. behövs, förutom nyckeltalskortet, även en tilläggsbekräftelse per textmeddelande när man bekräftar betalningar.

Serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten sönd 7.6.2020 kl. 5.00-11.00

Bästa kund!

Vi utvecklar våra tjänster, och därför förekommer ett serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten söndag 7.6.2020 kl. 5.00-11.00.

Konsekvenser:

-  Nät- och mobilbankerna är inte tillgängliga.

-  Det går inte att ta emot SEPA-ilgiron.

-  Bankkoder kan inte användas för elektronisk identifiering.

-  Korten fungerar normalt med undantag för Otto.-automattransaktioner och nätinköp med Debit- och Electron-kort som kräver identifiering med bankkoder.

-  Web Services-förbindelsen och relaterade betaltjänster är inte tillgängliga.

-  Kontoinformationstjänster eller betalningsinitieringstjänster via tredje parter är ur bruk.

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

 

Påminnelse!

Alla som använder nyckeltalskortet så behöver utöver detta en tilläggsbekräftelse per textmeddelande när betalningar skall bekräftas. Ta i bruk tilläggsbekräftelsen i nätbanken: www.saastopankki.fi/tillaggsbekraftelse

Om du använder en smarttelefon, ladda ner Sparbankens Identifierings -applikation och gör tilläggsbekräftelsen där istället för textmeddelande. Identifieringsapplikationen fungerar i alla situationer som du tidigare har använt nyckeltalskortet av papper.

Skriven
Typ
Nyhet
...