Tilläggsbekräftelse med sms fungerar inte för en del av kunderna

Tilläggsbekräftelse med sms som berör alla kunder som bekräftar inloggning och betalningar med nyckeltalskortet fungerar inte för en del av kunderna. Korrigeringsåtgärder pågår. Vi beklagar det besvär som störningen orsakar.

Identifieringsappen fungerar normalt och kräver inte tillägsbekräftelse.

Skriven
Kategorier
Typ
Nyhet
...