Serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten sönd 14.2.2021 kl. 5.00-12.15

Hej!

Vi utvecklar våra tjänster, och därför förekommer ett serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten söndag 14.2.2021 kl. 5.00-12.15.

Konsekvenser:

-  Nät- och mobilbankerna är inte tillgängliga.

-  Det går inte att ta emot SEPA-ilgiron.

-  Bankkoder kan inte användas för elektronisk identifiering.

-  Korten fungerar normalt med undantag för Otto.-automattransaktioner och nätinköp med Debit- och Electron-kort som kräver identifiering med bankkoder.

-  Web Services-förbindelsen och relaterade betaltjänster är inte tillgängliga.

-  Kontoinformationstjänster eller betalningsinitieringstjänster via tredje parter är ur bruk.

 

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu