Tilläggsbekräftelse med sms fungerar inte

Tilläggsbekräftelse med sms som berör alla samtliga kunder som bekräftar inloggning och betalningar med nyckeltalskortet fungerar inte.

Korrigeringsåtgärder pågår. Vi beklagar det besvär som störningen orsakar

Identifieringsappen fungerar normalt och kräver inte tillägsbekräftelse.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu