Serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten sönd 21.3.2021 kl. 5.00-15.00

Hej!

Vi utvecklar våra tjänster, och därför förekommer ett serviceavbrott i kort- och nättjänsterna som i identifieringstjänsten söndag 21.3.2021 kl. 5.00-15.00.

Konsekvenser:

- Nät- och mobilbankerna är inte tillgängliga.

- Det går inte att ta emot SEPA-ilgiron.

- Bankkoder kan inte användas för elektronisk identifiering.

- Korten fungerar normalt med undantag för Otto.-automattransaktioner och nätinköp med Debit- och Electron-kort som kräver identifiering med bankkoder.

- Web Services-förbindelsen och relaterade betaltjänster är inte tillgängliga.

- Kontoinformationstjänster eller betalningsinitieringstjänster via tredje parter är ur bruk.

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

Skriven
Typ
Nyhet
...