Serviceåtgärder i centraldatorn - serviceavbrott söndag 19.3.2023 kl. 5.00-12.30

För att säkerställa högkvalitativ service till kunderna kommer vi att utföra underhållsarbeten söndagen den 19 mars 2023 kl. 05.00-12.30.

Konsekvenser:

  • Nät- och mobilbankerna är inte tillgängliga.
  • Det går inte att ta emot SEPA-ilgiron.
  • Bankkoder kan inte användas för elektronisk identifiering.
  • Korten i stort sett fungerar normalt med undantag för nätinköp som kräver identifiering med bankkoder.
  • Web Services-förbindelsen och relaterade betaltjänster är inte tillgängliga.
  • Kontoinformationstjänster eller betalningsinitieringstjänster via tredje parter är ur bruk.

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

Skriven
Kategorier
Alert
Typ
Nyhet

Intressant just nu