Bluffmeddelanden i bankens namn

Var uppmärksam, det har skickats ut bluffmeddelanden i bankens namn.

Var uppmärksam, det har skickats ut bluffmeddelanden i bankens namn. I meddelandet refereras det exempelvis till Europeiska bankdirektivet samt till att ta i bruk en kodkalkylator, man ombeds i meddelandet att ge ut konfidentiell information. Banken eller myndigheterna frågar aldrig efter nätbankens användarkod eller lösenord.

Läs mera: www.saastopankki.fi/bluffmeddelanden

Skriven
Typ
Nyhet
...