Sparbankens kort kan ha påträffäts av tillfälliga störningar

Sparbankens kort på butiker samt uttagsautomater kan ha påträffats av tillfälliga störningar vilka utreds som bäst. Kortens Credit-funktion fungerar normalt. Vi beklagar det eventuella besväret.

Skriven
Typ
Nyhet
...