Sparbankens betalningar är försenade

Sparbankens betalningar är försenade. Betalningarna kommer in på kontot senare än normalt. Förseningen beror på ett fel i bankens betalningssystem. Vi beklagar de problem som störningen orsakat.

Skriven
Kategorier
Typ
Nyhet

Intressant just nu